Категории

Препоръчани

Препоръчани
Всички препоръчани
Как се работи с фреза за метал?

Как се работи с фреза за метал?

Производството на метални елементи е невъзможно да бъде извършено без обработка с фреза за метал. Тези машини се използват изключително широко като се започне от металообработващата промишленост, мине се през малките цехове и работилници за обработка на метални елементи и се стигне до домашните работилници.

Фрезите за обработка на метал, които днес се използват са изключително много, но всички имат подобен дизайн и работят на подобен принцип на работа. Разликите между различните модели фрези са основно в тяхната функционалност, която се формира чрез добавяне на различни допълнителни компоненти или системи (като CNC) към техния дизайн.

Основни видове фрези за обработка на метал

За да стане ясно как се работи с фреза за метал ще Ви запознаем съвсем набързо с основните видове машини и начините, по които обработват метала.

Вертикални

Вертикалните фрези са едни от най-разпространените машини, които се използват за обработване на метални елементи. Особеното при тях е, че нямат конзоли и работната маса се движи по водачите, които са разположени на леглото на машината.

Този тип фрези Ви позволяват да извършвате обработка на зъбни колела, на различни канали или да обработвате вертикални или хоризонтални части от метални повърхности.

Хоризонтални

Тези фрези са изключително удобни при обработка на по-дребни метални компоненти. Това, което отличава този тип фрезови машини е, че могат да обработват елементи както в хоризонтална, така и в перпендикулярна по оста на шпиндела равнина.

Пробивно - режещи машини

Машините, които принадлежат към тази категория могат да обработват както хоризонтални и вертикални повърхности, така и наклонени. Този вид машини са едни от най-използваните както в големите металообработващи цехове, така и в домашните работилници, тъй като могат да изпълняват няколко операции по обработката на метал.

Универсални фрези

Универсалните машини позволяват обработката на повърхности както хоризонтал и вертикал, така и обработката на спираловидни повърхности и щанци.

CNC фрези

Този тип фрези се използват основно в големите предприятия за производство на висококачествени метални елементи. Това, което отличава CNC машините за фрезоване е, че могат да обработват голямо количество метални елементи за много малък срок. Освен това, благодарение на CNC управлението, с което разполагат, този тип машини не се нуждаят от постоянно присъствие на оператор, а процесите, които могат да бъдат извършвани на тях са изключително много.

Как се работи с фреза за метал?

Споменахме още в началото, че макар да има много разновидности фрезови машини за обработка на метал, дизайнът им, както и принципът им на работа доста си приличат.

Конструктивните елементи, от които се състоят тези машини са:

 • носеща рамка
 • работна маса
 • затягащи елементи
 • патронник (фиксиран работен инструмент)
 • шпиндел и задвижващ мотор.

Работните инструменти, с които са оборудвани фрезите могат да бъдат различни в зависимост от типа фреза и типа материал и елемент, който трябва да бъде обработен.

Самият процес на обработка на метални компоненти с помощта на фреза можем да обобщим така:

 • Преди да започнете работа с фрезата е необходимо да сте наясно с вида метал, който ще обработвате и с елементите, които трябва да произведете от него.
 • След това трябва да поставите метала, който ще обработвате на работната маса, да зададете необходимите за обработката му параметри (отнемане на материал от обработвания метал, дълбочина на пробиване или друго) и да стартирате шпиндела. Тъй като процесът по обработка не е цифровизиран, докато елемента се обработва трябва да го наблюдавате
 • Ако работите на CNC фреза единственото, което трябва да направите е да подадете заготовката и да зададете изпълнението на задачата на цифровото управление, което ще контролира изцяло процеса.

Безопасност по време на работа с фреза за метал

При работа с всеки един вид машина се изисква да бъдете много внимателни. Това се отнася и до работата с фрезата за метал.

Ето някой от основните правила за безопасност, които трябва да спазвате, ако искате спокойно да се научите как се работи с фреза за метал, без да се страхувате от инциденти.

 • винаги носете защитно облекло (работни дрехи без висящи краища, удобни обувки, предпазни очила и ръкавици).
 • преди да включите машината се уверете в нейната изправност. Обърнете внимание дали е смазана добре, дали режещите ѝ компоненти не са износени и т. н., и т. н.
 • винаги, преди да поставите детайла за обработка започвайте с подготвителен работен ход. Така ще се уверите, че всичко с фрезата е наред и можете спокойно да пристъпите към работа.
 • Не почиствайте машината с ръка. За почистване на фрезата има специални метални четки, с които ще свършите работата много по-бързо и напълно безопасно.
 • Не сменяйте режещите инструменти с голи ръце. Така рискувате да се порежете.
 • Ако обработвания елемент се нуждае от регулиране, никога не се опитвайте да го регулирате, докато фрезата работи. Ако Ви се налага да извършите подобно регулиране, първо спрете машината и тогава пристъпете към действие.
 • Преди да задействате фрезата се уверете, че шпинделът е правилно балансиран. Ако забравите да проверите дали е балансиран и след като включите машината усетите колебания, в никакъв случай не се опитвайте да промените скоростта на шпиндела, докато фрезата работи.
 • За по-голяма безопасност използвайте защитни екрани.

1 Comments

  • Avatar
   Lon
   ное 15, 2023

   I appreciate you taking time to write this post. Very careful analysis.<br><br><br>my webpage - <a href="https://buzanomayini.co.za/umbuzo/que-es-2-cmc/">Buy 2-FDCK</a>

Leave a Reply